Chính sách Thanh toán

Các hình thức thanh toán được chấp nhận trên website:

- Thanh toán khi nhận hàng ( COD )

- Thanh toán qua chuyển khoản với thông tin sau:

Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bến Thành 

Tên TK: Nguyễn Thị Vân Anh 

Số TK: 0331003693145