Cable Mini USB ra USB (nối dài)

Hết hàng

Mô tả

Cable Mini USB (hình thang) ra đầu USB (đầu cái) 

Chiều dài: 20 cm

Bình luận

Sản phẩm khác