DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

CPU Intel

CPU Intel Core i7-13700F (30MB | 16 nhân 24 luồng | Upto 5.2GHz | LGA 1700 | No GPU)

Liên hệ

CPU Intel Core i7-13700 (30MB | 16 nhân 24 luồng | Upto 5.2GHz | LGA 1700)

Liên hệ

CPU Intel Core i5-13400F (20MB | 10 nhân 16 luồng | Upto 4.6GHz | LGA 1700 | No GPU)

Liên hệ

CPU Intel Core i5-13400 (20MB | 10 nhân 16 luồng | Upto 4.6GHz | LGA 1700)

Liên hệ

CPU Intel Core i5-12400F (18MB | 6 nhân 12 luồng | Upto 4.4GHz | LGA 1700 | No GPU)

Liên hệ

CPU Intel Core i5-12400 (18MB | 6 nhân 12 luồng | Upto 4.4GHz | LGA 1700)

Liên hệ

CPU Intel Core i5-10400 (12MB | 6 nhân 12 luồng | Upto 4.3GHz | LGA 1200)

Liên hệ

CPU Intel Core i3-13100F (12MB | 4 nhân 8 luồng | Upto 4.5GHz | LGA 1700 | No GPU)

Liên hệ

CPU Intel Core i3-13100 (12MB | 4 nhân 8 luồng | Upto 4.4GHz | LGA 1700)

Liên hệ

CPU Intel Core i3-12100F (12MB | 4 nhân 8 luồng | Upto 4.30 GHz | LGA 1700 | No GPU)

Liên hệ

CPU Intel Core i3-10105F (6MB | 4 nhân 8 luồng | Upto 4.4GHz | LGA 1200 | No GPU)

Liên hệ

CPU Intel Pentium Gold G7400 (6MB | 2 nhân 4 luồng | Upto 3.7GHz | LGA 1700)

Liên hệ

Sản phẩm đã xem

Thu gọn